ЕВРОПЕИЗЍРАНЕ

ЕВРОПЕИЗЍРАНЕ, мн. няма, ср. Книж. Отгл. същ. от европеизирам и от европеизирам се; европеизация, модернизиране. Искреното му желание [на Иван Ст. Андрейчин] да допринесе за издигане на културната общественост, за нейното европеизиране прозират и в редица други очерци. Ив. Богданов, СП, 205. Преходът към бързо европеизиране бил придружен и тук с разбираеми поскърцвания. П. Мирчев, К, 192. На Русия не ѝ е трябвало европеизиране, а запазване на старите федеративни идеи, управителни тела и свобода на селяните. Ас. Златаров, Избр. съч. II, 61.

Списък на думите по буква