ЕВРОПЕЍЗЪМ

ЕВРОПЕЍЗЪМ, ‑змът, ‑зма, мн. няма, м. Книж. Съвкупност от присъщи на европейците качества, поведение, начин на живот. На негово място е поставен друг един още по-голям фанатик Али Сахиб паша, но той мрази меджидовците за техния европеизъм и затова е съгласен да са остави престолът на Абдулазисовия син. Хр. Ботев, Съч. 1929, 269. Той [Григорович] се отказваше и от европеизма, и от всякакви изкуства и бе готов да се примири и с най-грубото азиатство. Ив. Шишман, Избр. съч. I, 222. Той [историкът] горчиво укорява онази част от интелигенцията, която приема едно непремислено законодателство като признак на цивилизованост и морализаторство на безроден европеизъм, като тържество на демократичните идеи. З, 1992, бр. 19, 10.

Списък на думите по буква