ЕВРОПЀЙКА

ЕВРОПЀЙКА ж. 1. Жена от някой от народите, населяващи Европа. // Стесн. Разг. Жена от западноевропейските страни. Реизът и Каймакаминът бяха виждали по Солун и Цариград европейки, които ходеха без страх по улиците, влизаха по магазините и се движеха навсякъде свободно. Д. Талев, ПК, 493. Щем ли дочака и ние да видим някога у наша България учени майки, които да знаят как да си възпитават децата като образованите американки и европейки? У, 1871, бр. 5, 77.

2. Добре възпитана, културна или с хубава външност, добре облечена жена.

Списък на думите по буква