ЕВРОПЀЙСКИ

ЕВРОПЀЙСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който е свързан с Европа, който се отнася до народите и държавите в Европа. В историята на европейските народи няма такава оригинална, извънредна, невероятна личност, каквато е в нашата Ивайло. Ив. Вазов, Съч. ХХI, 5. Вътрешният министър на негово императорско величество султан Абдул Азис издаде съответна и още по-строга заповед до своите валии и паши по цяла Европейска Турция. Д. Талев, ПК, 287. Необходимата клетва положихме най-напред по наш, европейски обичай, като вдигнахме ръка към небето и го призовахме да ни е свидетел. Ем. Манов, ПУ, 102. Европейски езици. Европейски град. Европейски реки. Европейска култура. // Който се отнася до Западна Европа, който е свързан със страните и народите на Западна Европа; западноевропейски. Млади, въодушевени от желание да наредим училищата по образеца уж на европейските, между другите нововъведения,.., бяхме построили и гимнастика. К. Величков, ПССъч. I, 18. Турското общество не е в състояние да устои на систематичния напор на търговци‑

те, които търсели пазари на европейската промишленост. Ив. Унджиев, ВЛ, 9.

2. Който се е утвърдил в цяла Европа, който важи, който има значение за цяла Европа. Писател с европейско значение. △ Той е учен с европейска слава.

Европейска раса. Книж. Европеидна раса.

ЕВРОПЀЙСКИ

ЕВРОПЀЙСКИ нареч. Обикн. в съчет. По европейски. Както в Европа, в европейските страни, по същия начин като европейците. — Той е поклонник на западната мода, къщата си е подредил по европейски, а сам носи френски дрехи. Д. Рачев, СС, 143. Разпитвах преходящите пътници, които виждах, че са облечени по европейски, не знаят ли в кой град има царско училище. З. Стоянов, ЗБВ I, 49. Примирието почна от 1 ноември (по европейски), а свършва на 31 декември (пак по новия календар). НБ, 1876, бр. 45, 178. Посетихме най-напред Табакова.., после побългарения търговец Куссиди [грък].., гдето дъщеря му бе европейски изтънчена. К. Иречек, СбЦГМГ, 79.

Списък на думите по буква