ЕВРОПЀЙЩИНА

ЕВРОПЀЙЩИНА, мн. няма, ж. Остар. Книж. Европеизъм. Този отрицателен образ на некултурния българин [бай Ганьо] най-ясно и ефектно се вижда върху оня фон, що предоставя европейщината като система от високи идеи. Б. Ангелов, ЛС, 241. Френския език заучих с успех само при Богдана Горанов от Карлово, завърнал се из Хайделберг..; от него вееше европейщина и светскост. Ив. Вазов, Съч. Х, 175.

Списък на думите по буква