ЕВРО̀ПИЙ

ЕВРО̀ПИЙ, мн. няма, м. Хим. Химичен елемент Eu — сребристобял мек метал от групата на лантанидите, използван при изготвяне на фосфоресциращи смеси, за поглъщане на неутроните при изследвания и др.

— От лат. еuropium.

Списък на думите по буква