ЕВРОСТАНДА̀РТ

ЕВРОСТАНДА̀РТ м. Нов. Книж. Стандарт, норми, на които трябва да отговаря определено изделие, продукт и др., приети в западноевропейските страни, в частност — в страните от Европейския съюз. Само един цех за преработка на месо във Врачанско отговаря на евростандартите. 24 часа, 2001, бр. 33, 5. По евростандартите водата на Дунав е отровена, по нашите — не. ДТ, 2000, бр. 48, 6.

Списък на думите по буква