ЕВТАНА̀ЗИЯ

ЕВТАНА̀ЗИЯ, мн. няма, ж. Мед. Ускоряване и облекчаване на смъртта при мъчително неизлечимо заболяване с помощта на медикаменти, които прекратяват агонията.

— От гр. ε ’добре; добро’ + иЬнбфпу ’смърт’ през лат. euthanasia.

Списък на думите по буква