ЕВТИНДЖИЙСТВО

ЕВТИНДЖИЙСТВО, мн. няма, ср. Разг. Проява или качество на евтинджия. Противоп. скъпчийство.

Списък на думите по буква