ЕВХАРЍСТИКА

ЕВХАРЍСТИКА, мн. няма, ж. Рел. Учение за тайнството причастие; евхаристия.

— От гр. еЌчбсйуфЯкпт ’който служи за благодарност’

Списък на думите по буква