ЕГЀЙСКИ

ЕГЀЙСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Обикн. в съчет. Егейско море. Бяло море, Егея.

2. Който е свързан с това море, който се намира в или край това море. Привет вам, егейски простори, / пленява ни чудний ви глед. Ив. Вазов, Съч. V, 24. Егейски острови. Егейски области. Егейски брегове.

Егейска култура. Култура, която е била разпространена през III-II хилядолетие пр. н.е. по островите на Егейско море, в южната и централната част на континентална Гърция и крайбрежието на Мала Азия; критско-микенска култура.

— От гр. Αrγαqος.

Списък на думите по буква