ЕГЍДА

ЕГЍДА, мн. няма, ж. Книж. Само в съчет. Под егидата на. Под властта, ръководството или закрилата, покровителството (на някого); под патронажа (на). Тъкмо тая негова борба даваше основание на противниците му да го обвиняват, че той бил изменил на програмата си, като приел да участвува в управлението под егидата на царя. Д. Казасов, ВП, 241. Неговото убеждение беше, че славянството, под егидата на Русия — има да играе голяма, световна роля във всички направления на духовната култура. К. Георгиев, СбЦГМГ, 97. Конференция на най-високо равнище под егидата на ООН.

— От гр. αrγίς —ίδος 'щитът на Зевс', през рус. эгида.

Списък на думите по буква