ЕГЍПЕТСКИ

ЕГЍПЕТСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до Египет и до египтянин. Египетска пирамида. Египетски храмове. Египетска мумия. Египетска цивилизация. Египетски език. Египетска архитектура. Египетски папирус. Египетско изкуство. Египетско писмо.

Египетски лешояд. Зоол. Най-дребният от четирите вида лешояди, обитаващи в България, който е прелетен, гнезди по скали, храни се предимно с мърша, тялото му е покрито с бяла перушина, крилата му са черни, има изправени пера на тила, а лицето, гърлото, гушата и гърдите му са голи. Neophron perenopterus. Друга характерна за Таук лиман птица е египетският лешояд. М. Тошков и др., НР, 160.

? Египетски труд. Изключително тежък, изнурителен труд. Ние трябваше да се борим и с маларията, която по онова време вилнееше из мочурите, през които се прекарваха трасетата. Египетският труд тикаше мисълта ни към родината. Г. Белев, КВА, 279.

Списък на думите по буква