ЕГИПТОЛО̀ГИЯ

ЕГИПТОЛО̀ГИЯ, мн. няма, ж. Наука, изучаваща езика и писмото, историята, културата и археологическите паметници на древния Египет.

Списък на думите по буква