ЕГИПТОЛО̀ЖКА

ЕГИПТОЛО̀ЖКА ж. Жена египтолог. Девойкaтa не бе мръднала от мястото си, не бе и погледнала древния надпис. Не бе египтоложка, та да го разчете. П. Бобев, ОН, 104-105.

Списък на думите по буква