ЕГЍРА

ЕГЍРА, мн. няма, ж. Религ. Обикн. в съчет. От егира. От началото на мохамеданското летоброене, което започва от 622 г. сл. Хр. — годината на преселението на мюсюлманския пророк Мохамед и привържениците му от град Мека в Медина. Спомням си, беше година 1035 от егира, когато заместникът на пророка на земята видя от двореца си, че пратеници на князете на Влахия и Молдавия носят червени чорапи и жълти пантофи. А. Дончев, ВР, 45. На 20-и Рамазан 1283 год. (от егира), подписаният зех в заем горните само петстотин гроша от г‑на Христо Тапчилеща. С. Попов и др., ТБП, 7.

— От араб.

Списък на думите по буква