ЕГЍЧ

ЕГЍЧ м. Диал. Овен, който води стадото; водач. Мини, калино, през моми / като егича през стадо. Ал. Дювернуа, СБЯ, 594.

— От Ал. Дювернуа, Словарь болгарского языка..., 1885. — Друга форма: югѝч.

Списък на думите по буква