ЕГОИСТЍЧНОСТ

ЕГОИСТЍЧНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Рядко. Качество на егоистичен. Не трябва да се забравя, че всеки тип, който се характеризира с едно силно подчертано душевно качество, като напр. веселост или безгрижие, егоистичност, властност или всеотдайност, може да образува редица най-разнообразни комбинации. Пр, 1953, кн. 1, 34.

Списък на думите по буква