ЕГОЍСТЧЕ

ЕГОЍСТЧЕ, мн. ‑та, ср. Обикн. пренебр. Умал. от егоист. — Нашето момче не знае какво значи "не", няма вкус към труда, не жали хората... Драги мой, твоят син ще се извъди такова егоистче, че ще се чудиш какво да го правиш! Др. Асенов, СВ, 82. Попитах го за Ставри.. — Сърдитко!... За всичко се цупеше и от всяко нещо беше недоволен... Голямо егоистче! А. Гуляшки, ДМС, 204.

Списък на думите по буква