ЕГРЀЧИЩЕ

ЕГРЀЧИЩЕ, мн. ‑а, ср. Диал. Място, където е имало егрек.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1897.

Списък на думите по буква