ЕГЮ̀ПЧЕ

ЕГЮ̀ПЧЕ, мн. ‑та, ср. Диал. Умал. от егюптин; циганче.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1897.— Друга форма: гю̀пче.

Списък на думите по буква