ЀДАР

ЀДАР неизм. Диал. Само в съчет. Ставам / стана едар. Равнявам се, изравнявам се с другите. — Ами без тези села можеш ли стана едар с останалите?.. — Ставам, Ваше високопреосвещенство. М. Кънчев, В, 311.

Списък на думите по буква