ЀДЕ

ЀДЕ-. Частица. Остар. и диал. За образуване на неопределителни местоимения и наречия; еди, напр.: еде-де, еде-де си, еде-как, еде-кой, еде-какъв, еде-колко и др.

Списък на думите по буква