ЕДЀМСКИ

ЕДЀМСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Книж. Прил. от едем. Докато Адам се разхождаше самичък из едемския рай, светът беше съвършен. Елин Пелин, Съч. IV, 12. Що би било в тая земя благодатна да знаехме това, що знаят други нации? Рай божи, градина едемска. Н. Бончев, Съч. I, 79. // Разш. Райски. Изключителна жена! Умее да създаде такава атмосфера, че винаги ти се иска да ходиш у тях. Там струи светлина и едемско спокойствие за душата.

Списък на думите по буква