ЀДИ

ЀДИ-. Частица. За образуване на неопределителни местоимения и наречия, напр.: еди-как, еди-какво, еди-какъв, еди-кога, еди-кой, еди-къде, еди-що и др.

— Друга (остар. и диал.) форма: ѐде‑.

Списък на думите по буква