ЀДИКАК

ЀДИ-КАК (СИ) неопред. нареч. Разг. В преразказано или цитирано съобщение — за неопределено посочване на начина на извършване на нещо, който начин предварително е бил назован конкретно или се подразбира; така и така. Така тъкмя и ние с Тошо да направим: ще си разделим по̀-напред каквото ни се пада,.., па ще си направим един сговор пред хора — ето е, аз толкова внося това и това е мое, каквото спечелим, еди-как ще си го делим — и тогава ще подкачим работата. Т. Влайков, Д, 1891, кн. 3, 121. — Не ме гледай, че ми викат еди-как си. Ив. Вазов, Съч. ХХV, 20-21.

Списък на думите по буква