ЀДИКАКВО

ЀДИ-КАКВО (СИ) ср., неопр. местоим. Разг. В преразказано или цитирано съобщение — за неопределено посочване на нещо, което предварително е било назовано конкретно или се подразбира; еди-що (си), това и това. — Насъбраха и свидетели — разни пройдохи и пияници ме видели, че съм била еди-къде си, че съм приказвала еди-какво си, че съм вършила туй и туй. Г. Караславов, Избр. съч. II, 93. Заранта рано единът стая и си отива с дюлгерете, другият пък, ако му речеш, че еди-какво си трябва да свърши, каже ти, че на еди-кой си бил дал дума да му работи и не можел да му разтуря хатъра. Т. Влайков, Съч. II, 82. "Това не харесва нашата учителка" — казвах на майка си. Или пък — учителката ни заръча да направим еди-какво си. Кр. Григоров, ОНУ, 39.

Списък на думите по буква