ЀДИКОГА

ЀДИ-КОГА (СИ) неопр. нареч. Разг. В преразказано или цитирано съобщение — за неопределено посочване на време, когато се извършва нещо, което време предварително е било назовано конкретно или се подразбира; тогава и тогава. Бяха времена,.., когато съществуването на Беседата [Славянска беседа] висеше на косъм и когато някои дружества, вместо да я подкрепят, оказваха ѝ най-грубо незачитание и оскърбяваха достолепието ѝ, като печатаха обявления по вестниците,.., че еди-кога си ще дават бал, или ще имат събрание в Беседата. Ал. Константинов, Съч. I, 74.

Списък на думите по буква