ЀДИКОЙ

ЀДИ-КОЙ (СИ), ѐди-коя (си), ѐди-кое (си), мн. ѐди-кои (си), вин. ѐди-кого (си), дат. ѐди-кому (си) (само за лица от м. р. в 1 знач.), неопр. местоим. Разг. 1. Вместо същ. В преразказано или цитирано съобщение — за неопределено посочване на лице, което предварително е било назовано конкретно или се подразбира; този и този, тоя и тоя. Заранта рано единът стая и си отива с дюлгерите, другият пък,.., каже ти, че на еди-кой си бил дал дума да му работи и не можел да му разтуря хатъра. Т. Влайков, Съч. II, 82. — И ето, минали години, пътувал той с влака и току една грозна тлъста бабушкера му се обажда. Тъй и тъй, каже, не ме ли познавате, аз съм, каже, еди-коя си. Щял да припадне човекът от изненада и от страх. Бре, та тази ли е красавицата, за която бил пощурял да се жени!... Г. Караславов, Избр. съч. II, 88. Дерибеев. — Какви новини да туря там? Бръчков. — Тури, че еди-кого си заклали, че еди-кому си обезчестили турци дъщерята. Ив. Вазов, Съч. VIII, 73. Аз казах на Осман ага, че съм син на еди-кого си. З. Стоянов, ЗБВ III, 221.

2. Вместо прил. За неопределено посочване на лице или предмет, които предварително са били назовани конкретно или се подразбират; този и този, тоя и тоя. Бае Марин често си сваляше капелата да поздравява ту тоя, ту оня и често ми казваше откак поотминем: еди-кой си адвокат или еди-кой си доктор — известен политически деятел. Т. Влайков, Съч. II, 47. И си казваш: "Хубаво написано,.., ама защо все пак не си го каже направо, че тъй и тъй, разправя се за еди-кой си министър, водач или владика, ами седнал да го усуква с разни вълци, бухали и магарета!" Г. Караславов, Избр. съч. II, 398. Веднага си купих билет, заврях се в дъното на салона и цели два часа наблюдавах усилията на главния герой да превърне жена си, леди еди-коя си, в шизофреничка, за да стане собственик на имуществата ѝ. Др. Асенов, СВ, 42. Можеш да вярваш, ако ти каже някой, че планина ся преместила, но недей вярва, ако ти каже някой, че еди-кой человек си променил сърцето. А. Начев, ПЖЧ (превод), 16. Като се срещат с тогоз, с оногоз,.. научават се, че в еди-кое си консулато има един българин. Ал. Константинов, Съч. I, 284-285.

Списък на думите по буква