ЀДИКОЛКО

ЀДИ-КОЛКО (СИ) неопр. местоим. Разг. В преразказано или цитирано съобщение — за неопределено посочване на количество, което предварително е било назовано конкретно или се подразбира; толкова и толкова. Той разказва страшни и поразителни случки из войната, като някак равнодушно и скромно прибавя, че понеже в едно сражение е взел еди-колко пленници, скромно ще бъде награден. Й. Йовков, Разк. I, 15. Марк Аврелий е бил близо до самотността на Нитче и би бил съвсем в нея, да би живял не преди еди-колко си века, а да е наш съвременник. П. П. Славейков, Събр. съч. VII, 10.

Списък на думите по буква