ЕДИНА̀ДЕСЕТГОДИШЕН

ЕДИНА̀ДЕСЕТГОДИШЕН, (съкр.) едина̀йсетгодишен и (съкр. разг.) едина̀йсегодишен, ‑шна, ‑шно, мн. ‑шни, прил. 1. Който е на единадесет години. През новата учебна година единадесетгодишната ученичка е записана в Първа софийска девическа гимназия. Ст. Грудев, ББ, 40. — Какво е гаубица, татко? — пита веднаж единадесетгодишният Юлек, когато узнава какво работи баща му в завода. В. Геновска, ПЮФ, 13.

2. Който съществува в продължение на единадесет години, който продължава, трае единадесет години. Той беше опитен учител, с почти единайсетгодишна учителска практика.

Списък на думите по буква