ЕДИНА̀ДЕСЕТИ

ЕДИНА̀ДЕСЕТИ и (съкр.) едина̀йсети, ‑а, ‑о, мн. ‑и. 1. Числ. поредно от единадесет и от единайсет — който следва, идва след десетия в поредица от предмети и явления. На единадесетия месец от началото на потопа Ной отвори прозореца на ковчега. Н. Михайловски, ССИ (превод), 7. И, като единадесета заповед, на скрижалите на Свръхчовека стои написано. П. П. Славейков, Събр. съч. VII, 26. Единадесети век. Единадесети клас. Само м., нечленувано, в съчет. с името на съответния месец. За означаване на дата — единадесетият ден от месеца. Единадесети май. Към име на владетел или висше духовно лице — за отличаване от предходния със същото име. Папа Пий Единадесети.

2. Като прил. В съчет. с част — който е единадесет пъти по-малък от цялото. Бяхме единадесет души и на всеки се падна по една единайсета част от тортата.

3. Като същ. единадесета и (съкр.) единайсета ж. Мат. В съставно числително като знаменател на дроб — част от нещо, разделено на единадесет равни части.

— Друга (остар. и диал.) форма: едина̀есети.

Списък на думите по буква