ЕДИНАДЕСЕТЍНА

ЕДИНАДЕСЕТЍНА, ‑та (съкр.) единайсетѝна, ‑та и (съкр., разг.) единайстѝна, ‑та, числ. бройно. Около, приблизително единадесет (на брой).

Списък на думите по буква