ЕДИНАДЕСЕТОКЛА̀СЕН

ЕДИНАДЕСЕТОКЛА̀СЕН и (съкр.) единайсетокла̀сен, ‑сна, ‑сно, мн. ‑сни, прил. 1. За училище, образование и др. — който има единадесет класа, който е свързан с единадесет класа. Единадесетокласно училище.

2. Който се отнася до единадесети клас. Единадесетокласен учебен материал. Единадесетокласни учебници.

Списък на думите по буква