ЕДИНАДЕСЕТОКЛА̀СНИК

ЕДИНАДЕСЕТОКЛА̀СНИК и (съкр.) единайсетокла̀сник, мн. ‑ци, м. Ученик в единадесети клас. В едни от техникумите се изисква завършен VII клас , а в други — ХI. Младежите единадесетокласници трябва да са завършили редовната си военна служба. ВН, 1960, бр. 2743, 2. Почти всички единадесетокласници със завършването на средното си образование получават разред по специалностите. ВН, 1961, бр. 3069, 2.

Списък на думите по буква