ЕДИНА̀ЙСЕ

ЕДИНА̀ЙСЕ. Вж. единадесет.

ЕДИНА̀ЙСЕ

ЕДИНА̀ЙСЕ-. Вж. единадесет-.

Списък на думите по буква