ЕДИНАЙСЕТОКЛА̀СНИЧКА

ЕДИНАЙСЕТОКЛА̀СНИЧКА. Вж. единадесетокласничка.

Списък на думите по буква