ЕДИНА̀К

ЕДИНА̀К, мн. ‑ци, след числ. ‑ка, м. 1. Вълк, който се движи, който живее сам, без другари. Когато единакът вземе на око някое стадо със зли псета, най-напред той гледа да се справи с тях. Н. Попфилипов, РЛ, 102. Вълкът виеше нагоре.. Друг не се обади и Медаров помисли, че вероятно не е глутница, а някакъв самотник, единак. Д. Фучеджиев, Р, 221. Една зима тъдява се появи вълк единак. А. Каралийчев, СР, 106. Случи се, че веднъж доприпка при тях Пантелей,.., зъл и страшен като вълк единак. А. Гуляшки, СВ, 141. И си ока вълка единака: / "Ела вълче, вълче едниначе!" Нар. пес., СбНУ XLIV, 229.

2. Прен. Сам, саможив човек, който живее без близки и без другари. — Милко не е единак като мене, има връзки сред емигрантите. Б. Райнов, ГН, 130. Вживееш ли се в колективна атмосфера, ти вече си неприспособен за самотното, диво единоборство на единака. Бл. Димитрова, Лав., 278. Отговарят му сдържано башибозуците, взират се недоумяващи в дрипавите му дряновски потури, в обутите на боси крака калеври и се мъчат да отгатнат що за птица е тоя попъден единак. Н. Хайтов, ШГ, 132. // Разш. Рядко. Предмет, който е сам, единствен на дадено място от своя вид. През ливадата минаваше Али. Старият смърч единак,.., е недалече, от другата страна на баира. Вл. Полянов, БВП, 37. Ни един предмет на света не съществува сам, единак: ако има някакъв предмет, то непременно има няколко еднородни предмети или еднакви с него по общите признаци. С. Радулов, НГ, 22.

3. Диал. Единствен син на родителите си. Нали е той един на майка, на стара майка? А единици не зимат за солдате. В същност, той не е съвсем единак. Т. Влайков, Съч. II, 152. Абитуриентът Пешо, единак на мама и тате, ме просвещава. Сп. Йончев, ЩД, 52. Събрали ми се седемдесе души, / се юнаци, се на майки единаци. Нар. пес., СбНУ XLIX, 21.

4. Диал. Животно, което не е близнак, което се е родило само̀, едно. Из землището на селото се появи агне единак. В. Сотиров, ЛНП, 3. Дано кончета много да има — / нейде близнаци и единаци. У, 1871, бр. 24, 373.

Списък на думите по буква