ЕДИНА̀ЧЕ

ЕДИНА̀ЧЕ, мн. ‑та, ср. Диал. Умал. от единак (в 3 знач.); единствено, едничко дете на родителите си, единиче.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква