ЕДИНЍЧКА

ЕДИНЍЧКА ж. Разг. Умал. от единица (обикн. във 2 и 5 знач.) — За това подсказване в час може и да получиш някоя единичка.

Списък на думите по буква