ЕДИНОВЛА̀СТЕН

ЕДИНОВЛА̀СТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Книж. 1. Който единствен разполага с властта. Единовластен господар.

2. При който цялата власт е съсредоточена в ръцете на едно лице. Единовластно управление.

Списък на думите по буква