ЕДИНОВЛА̀СТНО

ЕДИНОВЛА̀СТНО. Книж. Нареч. от единовластен (във 2 знач.). Управлявам единовластно.

Списък на думите по буква