ЕДИНОМЍСЛИЕ

ЕДИНОМЍСЛИЕ, мн. няма, ср. Книж. Еднаквост, единство, съгласие в мисли, възгледи, убеждения; едномислие. Единомислието и единодействието са абсолютно необходими за делото. Ив. Унджиев, ВЛ, 207. "Мигар е възможно — озадачи се Радомир — най-мъдрият в царството да е в единомислие с еретиците?" М. Смилова, ДСВ, 96. На това съвещание академическият съвет не можа да стигне до единомислие. А. Гуляшки, Л, 437.

Списък на думите по буква