ЕДИНОМЍШЛЕНИЦА

ЕДИНОМЍШЛЕНИЦА ж. Книж. Жена, която има еднакви възгледи, убеждения с други лица; съмишленица, единомисленица, едномисленица, едномишленица.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква