ЕДИНОСЪ̀ЩНОСТ

ЕДИНОСЪ̀ЩНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Остар. Книж. Отвл. същ. от единосъщ и от единосъщен; едносъщност.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква