ЕДИНОУТРО̀БЕН

ЕДИНОУТРО̀БЕН, ‑бна, ‑бно, мн. ‑бни, прил. Остар. Книж. Едноутробен. — Може сума неща да напишем: "Цар Освободител; цар Покровител; единоутробни братя." Ал. Константинов, БГ, 101. Щом влезе в събранието, президентът от патриаршията .., геройски са метна на тулума сред общи и живи възклицания на единоутробните си .. братя. Хр. Ботев, Съч. 1929, 71.

Списък на думите по буква