ЕДИНОФРО̀НТОВЕЦ

ЕДИНОФРО̀НТОВЕЦ, мн. ‑вци, м. Остар. Привърженик, деец на Единния фронт. Принадлежеше [Сергей Румянцев] към лявото крило на БЗНС и .. през лятото на 1925 година загина като честен антифашист и борец единофронтовец. Г. Караславов, Избр. съч. IV, 116. Баща му, стар член на БЗНС, изпитан единофронтовец, бил ятак на партизани. П. Илиев, ЛВ, 243. Кондарев трябваше да подреме в бостанджийската колиба, отдето Нишков го отведе в къщата на един единофронтовец селянин. Ем. Станев, ИК III и IV, 390.

Списък на думите по буква