ЕДИНОФРО̀НТОВСКИ

ЕДИНОФРО̀НТОВСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Остар. Който се отнася до Единен фронт или до единофронтовец. Какво би станало, ако единофронтовските комитети по селата сами дигнат народа? Ем. Станев, ИК III и IV, 328. Единофронтовско движение.

Списък на думите по буква