ЀДИЩО

ЀДИ-ЩО (СИ) неопр. местоим. Разг. Еди-какво (си). Обясних му най-подробно, както ме посъветвахте, че еди-кой си ми е поръчал да му предам еди-що си.

Списък на думите по буква