ЕДНА̀ЖД

ЕДНА̀ЖД нареч. Остар. и диал. Веднъж (в 1, 2, 3, 4 и 5 знач.); еднаж. Еднажд ся случи, та една жена на гляд твърде здрава, загуби си три деца, които сама дояше. Й. Груев, КН 7 (превод), 27. Криво е и савсем против естественото е да ся яде само

по еднаж на ден. КН 5, 23. Който ся е изгорил еднаж от топлата манджа, духа и на студената. ВУХБ (превод), 56.

Списък на думите по буква